Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Kończąc pracę w Wielkiej Brytanii powinniśmy zgłosić uzyskane dochody oraz zapłacony podatek. W Polsce, w zeznaniu podatkowym swoje zastosowanie ma metoda odliczenia proporcjonalnego. Dochody zagraniczne uwzględniane są bez względu na to czy podatnik posiada jakieś dochodu w kraju. Natomiast zarobki osiągnięte za granicą pomniejszane są o wartość otrzymywanych przez pracownika diet. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć 30krotności diet rocznie.

 

 

Newsletter