Zwrot podatku z Niemiec

O zwrot podatku z Niemiec może starać się każdy, kto tam pracował i od jego zarobków został odprowadzony w Niemczech podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer). Wysokość zwrotu zależy od wysokości zarobków odprowadzanego podatku. W niektórych przypadkach dana osoba może podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zdarza się tak min. w przypadku, kiedy pracownik ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub przebywa tam nieprzerwanie przez przynajmniej 6 miesięcy. Okres ten nie musi się zamykać w obrębie jednego roku kalendarzowego. (krótkie przerwy typu urlop, wyjazd na święta, nie są traktowane jako przerwanie ciągłości pobytu). W przypadku, kiedy pracownik nie może wykazać że przebywał w Niemczech nieprzerwanie przez przynajmniej 6 miesięcy, to może składać zeznanie podatkowe, jeżeli jego dochody poza granicami Niemiec nie przekraczają limitu 3064 EUR (6128 EUR razem z małżonkiem) - ta kwota dotyczy Polski, w przypadku niektórych innych krajów limit jest inny. 

 

 

Newsletter