Zwrot podatku z Irlandii

W Irlandii obowiązuje 20 % podatek od podatek dochodowy od zarobków. Wiele zależy tutaj jednak od ulg podatkowych. Pracownik starający się o konkretne ulgi przede wszystkim powinien wypełnić specjalny certyfikat (Certificate of Tax Credit.) Potrzebuje do tego numer ubezpieczenia (PPS Number).


W przypadku, kiedy pracownik nie ma Tax Credit pracodawcy nierzadko potrącają mu wyższe podatki, zazywane Emergency Tax. W momencie, kiedy pracownik odchodzi z pracy, pracodawca winien przekazać mu kartę podatkową P45, natomiast po zakończeniu roku podatkowego dokument P60. Na obu dokumentach znaleźć można wysokość osiągniętego dochodu oraz wszystkich potrąceń. Karta podatkowa służy między innymi do złożenia zeznania podatkowego i ubiegania się o zwrot nadpłaty podatku.


Dochody uzyskane w Irlandii podlegają dwustopniowemu opodatkowaniu. Jako stawka wyjściowa obowiązuje tutaj 20% dochodu. W momencie, kiedy pracownik przekroczy próg podatkowy stawka wzrasta do 42%. Próg podatkowy jest inny dla różnych grup społecznych. Jego wysokość uzależniona jest od stanu cywilnego, jak również dzieci znajdujących się pod opieką podatnika. Każdy pracownik może wykorzystać kwotę wolną od podatku jak również przyznaną ulgę podatkową.

Pracownicy mający dochód wyłącznie w Irlandii nie są zobowiązani do składania zeznania podatkowego w polskim urzędzie skarbowym. Dzięki podpisanej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody irlandzkie zwolnione są z opodatkowania w Polsce.

 

 

Newsletter