System ulg podatkowych w Irlandii

W Irlandii dopuszczalne jest odliczenie od podatku wynosi: a) 1,760 euro w przypadku osób stanu wolnego (1830 euro w 2008 roku); b) 3,520 euro w przypadku małżonków (3660 euro w 2008 roku); c) 2,310 euro w przypadku wdowców nieposiadających zależnych dzieci (2430 euro w 2008 roku).
Podatnicy mogą otrzymać również specjalną ulgę związaną z systemem PAYE, która wynosi 1,760 euro rocznie (1830 euro w 2008 roku), jeżeli uzyskują dochody pracownicze, od których potrącany jest podatek u źródła.
Osoba rozpoczynająca pracę w Irlandii powinna poinformować swojego pracodawcę o posiadanym (Personal Public Service Number), który jest odpowiednikiem polskiego numeru identyfikacji podatkowej. W celu uzyskania PPS należy udać się do jednej z lokalnych placówek Biura Pomocy Społecznej (Social Welfare Office) z kompletem wymaganych dokumentów. Po drugie, należy wypełnić formularz 12A, dotyczący kwot zwolnionych od podatku (Tax Credits).

 

 

Newsletter