System podatkowy w UK

 System podatkowy w Wielkiej Brytanii różni się znacznie od polskiego. Dotyczy to zarówno wysokości podatków, ich progów, okresu rozliczeniowego, a także sposobu rozliczania się. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się 6 kwietnia danego roku a kończy dnia 5 kwietnia roku następnego. Kwota wolna od podatku określana jest jako Personal Allowance i stanowi stosunkowo wysoką wartość. Za rok 2008/2009 została ustalona na poziomie 5435 funtów.
Powyżej tej kwoty istnieją 3 progi podatkowe: 10%, 20% i 40%.

Podatek w Wielkiej Brytanii pobierany jest  na zasadzie PAYE (Pay As You Earn). W praktyce wygląda to w taki sposób, że pracownik otrzymujący wynagrodzenie co tydzień to kwota wolna dzielona jest na 52 tygodnie, czyli w przybliżeniu 104,5 funta. Od pierwszych zarobionych w tygodniu £104,50 pracownik nie płaci podatku. Za każdą zarobioną kwotę powyżej £104,50 naliczany jest podatek 20%.

W przypadku, kiedy pracownik zakończy pracę w trakcie roku podatkowego, obowiązkiem pracodawcy jest wręczenie dokumentu P45, w którym wyszczególnione będą zarobki brutto, kwota odprowadzonego podatku oraz składek NIN (National Insurance).  W przypadku, kiedy pracuje u jednego pracodawcy na przełomie dwóch lat podatkowych otrzymuje po zakończeniu roku podatkowego dokument P60. Na jego podstawie rozlicza  się z HMRC.

 

 

Newsletter