System Podatkowy w Niemczech

 Polski pracownik zatrudniony w Niemczech, dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, może płacić swoje podatki tylko w jednym z państw. Najważniejszym z punktu widzenia pracownika jest podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer). Stawka procentowa waha się tutaj od 15 do 45 proc., rośnie wraz z dochodem.

Próg wolny od opodatkowania wynosi 7 663 euro. W przedziale od 7 664 do 52 151 euro podatek wynosi 15% natomiast od 52 152 euro obowiązuje stawka 42 proc. Powyżej kwoty 250 000 euro rocznie należy uiścić 45 proc. podatku.


Jeżeli pracownicy zdeklarują wyznawanie jakiejkolwiek religii muszą płacić podatek kościelny. Oscyluje on pomiędzy 7% a 9% dochodów opodatkowanych w zależności od przepisów prawnych danego landu.

Kolejną formą podatków dochodowych występujących w Niemczech jest podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer).  Dochody firm są opodatkowane na podstawie stopy 25 proc. Próg wolny od opodatkowania w tym przypadku wynosi 3 835 euro. W sytuacji rozliczania straty z lat poprzednich występuje brak ograniczenia czasowego, natomiast stratę z bieżącego roku można rozliczyć z zysku roku poprzedniego. Standardem są zaliczki na poczet podatku na podstawie zeszłorocznego zysku.

Dodatkowo pobierany jest podatek handlowy (Gewerbesteuer) płatny od zysków firmy i pobierany przez władze lokalne. Podatek handlowy jest zróżnicowany i zależy od gminy oraz wielkości i rodzaju firmy, ale zwykle wynosi 18-20 proc.

W Niemczech istnieje również podatek od wartości dodanej (Umsatzsteuer). To szeroko stosowany podatek pobierany od wszelkiego rodzaju publicznej i prywatnej konsumpcji, np. od dóbr i usług dostarczanych przez firmy do ostatecznego konsumenta. Obecnie podstawową stawką VAT dla większości dóbr i usług w Niemczech jest 19 proc. Jednakże niektóre produkty t.j. żywność, książki i inne publikacje są opodatkowane stawką 7%. Dobra eksportowane lub sprzedawane do innych krajów unijnych nie są przedmiotem opodatkowanym VAT.

W przypadku, kiedy zyski które są opodatkowane w Niemczech albo są wyjęte spod opodatkowania w innych krajach, lub jeżeli są tam poddane opodatkowaniu, to kwota podatku zapłacona w Niemczech jest odjęta od podatku należnego w innym kraju. Gwarantują to ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisana przez Niemcy z innymi krajami europejskimi i pozaeuropejskimi, w tym z Polską. Marzy Ci się praca w Niemczech jako opiekunka? Przeczytaj artykuł na stronie - Carework - Opieka Niemcy

 

 

Newsletter