System podatkowy w Holandii

 System podatkowy w Holandii wyróżnia trzy kategorie dochodów, do których mają zastosowanie różne stawki podatkowe: kategoria 1 (tzw. Box 1) obejmuje głównie dochody z pracy, z działalności gospodarczej oraz dochody wynikające z wartości posiadanej nieruchomości, kategoria 2 (tzw. Box 2) obejmuje dochody z udziału w spółkach, kategoria 3 (tzw. Box 3) obejmuje dochody z oszczędności i inwestycji. Prawdopodobnie dla Polaka wyjeżdżającego do pracy do Holandii najistotniejsze znaczenie będzie miało opodatkowanie dochodów z pracy, które należą do Kategorii 1. Dochody te obejmują wynagrodzenie uzyskane od pracodawcy oraz wszelkie świadczenia rzeczowe i pieniężne.

Dwie pierwsze stawki podatkowe (33,65 proc. oraz 41,4 proc.) zawierają również składki na holenderskie ubezpieczenia społeczne. W związku z tym w przypadku Polaka, który nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w Holandii  ponieważ został np.  oddelegowany do pracy w Holandii przez pracodawcę z Polski i posiada certyfikat E-101 wydany przez polski ZUS stawki podatkowe mające zastosowanie do jego dochodów w tych progach są stosunkowo niskie (tj. 2,5 proc. do dochodów 17 319 euro i 10,25 proc. do dochodów 31 122 euro).

Wysokie holenderskie stawki (do 52 proc.) są kompensowane przez dość liczne ulgi i zwolnienia podatkowe, np. odliczenia odsetek od kredytów mieszkaniowych, odliczenia dotyczące dojazdów do pracy, możliwość odliczenia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, z opieką medyczną, z edukacją podatnika, a także z darowiznami. Znaczne obniżenie podstawy opodatkowania może nastąpić również poprzez zastosowanie 30-proc. zwolnienia od dochodu pracowniczego dla cudzoziemców. W praktyce do dochodu osoby oddelegowanej do pracy w Holandii i zarabiającej około 50 tys. euro rocznie rzeczywista stawka podatkowa oscyluje w granicach 20 proc. Holenderski system podatkowy nie przewiduje wspólnego rozliczania z małżonkiem.

Źródło: Gazeta Prawna

 

 

Newsletter