System podatkowy Irlandii

 System podatkowy Irlandii jest nieco podobny do systemu podatkowego obowiązującego w Anglii. Podatki potrącane są systematycznie do wynagrodzeń wypłacanych w Irlandii, a począwszy od 2006 roku również od uzyskiwanych z zagranicy, jeżeli dotyczą one pracy wykonywanej na terytorium Irlandii. Wszystko odbywa się według systemu PAYE (Pay As You Earn).

Systemowi PAYE mogą podlegać zarówno rezydenci, jak i nierezydenci. W odniesieniu do pozostałych dochodów obowiązuje system tzw. self-assessment (samodzielne oszacowanie), według którego dana soba sama samodzielnie dokonać płatności podatku w dwóch ratach, wstępnie do 31 października danego roku podatkowego (tzw. preliminary tax), a pozostałą należność do 31 października kolejnego roku. Organy podatkowe zachowują jednak prawo do podwyższenia kwoty przychodu oszacowanego przez osobę, jeżeli uznają ją za niewłaściwą.

 

 

Newsletter