Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polakom przysługuje prawo wspólnego rozliczenia podatkowego ze współmałżonkiem. Zmiana ta umożliwia osobom o wyższych dochodach uzyskanie wysokiej kwoty podatku do zwrotu. Nie jest przy tym konieczne, aby współmałżonek o niższych dochodach zamieszkiwał w Niemczech, tak jak to było przed przystąpieniem do UE. Nie ma znaczenia także fakt, czy małżonkowie wspólnie rozliczają się w Polsce. Małżonkowie tacy nie mogą mieć jednak ustanowionej rozdzielności majątkowej. Natomiast w przypadku, gdy tylko jedno z małżonków pracowało w Niemczech ich wspólne dochody poza terenem Niemiec nie mogą być wyższe niż 6.128 EUR.

 

 

Newsletter