Niezbędne dokumenty

Jeżeli chcemy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w Anglii powinniśmy zgromadzić kilka niezbędnych dokumentów. Przede wszystkim potrzebne będzie nam zaświadczenie o zarobkach wystawione przez naszego przełożonego. tym zakresie wyróżniamy pisma tj.

-P 45 ( Dokument ten otrzymujemy w chwili rozwiązania umowy o pracę);

-P 60 ( To pismo zawiera dane o naszym dochodzie oraz o podatku, który odprowadzaliśmy);

Podstawową różnicą pomiędzy tymi dokumentami jest data, w której pracownik je otrzymuje. Dokument P 45 zawsze należy mieć przy sobie przechodząc do nowego miejsca pracy. W przypadku, kiedy nie mamy żadnego z powyższych dokumentów jedyną możliwością jest ubieganie się o Statement of earnings. Są to zaświadczenia, które obejmują te same dane co P 45 i P 60. Spisywane są jednak na mniej oficjalnym formularzu. W podobnej sytuacji istnieje również możliwość użycia tzw. payslipu. Nie ma jednak pewności, że uzyskamy akceptację dla takiego sposobu rozliczenia.

 

 

Newsletter