Dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu podatku z Irlandii

Najważniejsze dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu podatku z Irlandii to  P45, P60 lub tzw. Statement of Earnings od każdego pracodawcy.  W przypadku braku wymienionych dokumentów należy przedstawić payslip wraz z dokładną nazwą i adresem pracodawcy. Należy mieć również oryginalne, imienne rachunki za zakwaterowanie, a także kserokopię paszportu.  Do rozliczeni podatków z Irlandii konieczne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej PP

 

 

Newsletter