Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku z Holandii

Zanim dana osoba rozpocznie pracę na terenie Holandii powinna zadbać o pozyskanie numeru BSN (wcześniej był on określany był jako Sofi Nummer) czyli coś w rodzaju polskiego numeru NIP. Numer BSN wymagany jest do odebrania nadpłaconego podatku dochodowego.
Po zakończeniu pracy u danego pracodawcy nalezy pamiętać o wystawieniu karty podatkowej określanej najczęściej jako Jaaropgaaf lub inaczej Jaaropgave. Zwykle pracownicy otrzymują ją z początkiem kolejnego roku podatkowego. Pracodawca ma obowiązek wysłania jej na adres pracownika do końca marca roku następującego po tym, w którym się pracowało.
Pamiętać należy również o tym, że informacje, które odnaleźć możemy na tygodniówkach (popularnie określanych jako Solarisy), mogą często różnić się od informacji zawartych na kartach podatkowych, zawierających łączne kwoty dochodów i odprowadzonego podatku za cały okres pracy w danym miejscu.

 

 

Newsletter